ஜூலை 02, 2022

எனது இணைய உரையாடல்கள்

 மஹாகவியின் வானொலி நாடகங்கள்

புத்தாக்க அரங்க இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற பன்னாட்டு அரங்கக் கதையாடலில் மஹாகவியின் வானொலி நாடகங்கள் பற்றி நிகழ்த்திய உரை (டிசம்பர் 2021)


அ. முத்துலிங்கம் சிறுகதைகள் 

அ. முத்துலிங்கம் சிறுகதைகளில் உலக அனுபவங்கள் என்ற தலைப்பில் இலக்கியவெளி இணைய உரையாடலில் நிகழ்த்தியது (நவம் 2020)
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக