நண்பர்களுக்கு

'வல்லைவெளி' என்ற எனது பிரதான வலைப்பக்கத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக https://skuneswaran.blogspot.com/ என்ற இப்பக்கத்தின் ஊடாக நண்பர்கள் எனது பதிவுகளைத் தொடரமுடியும்.

மார்ச் 25, 2014

க. ஆதவன் எழுதிய 'மண்மனம்'


க. ஆதவன் எழுதிய 'மண்மனம்' நாவலை மின்நூல் வடிவத்தில் முழுமையாக வாசிக்கமுடியும். அதனை வசதிகருதி 3 பகுதிகளாக இணைத்துள்ளேன்.(நேரடியாக எனது மின்நூல் தளத்திற்குச் சென்றும் வாசிக்கலாம்.http://issuu.com/thinaippunam)

பகுதி - 1


பகுதி - 2


பகுதி - 3