ஏப்ரல் 27, 2013

நன்றி - வசந்தம் - 'தூவானம்'
வசந்தம் தூவானம் நிகழ்ச்சியில் இன்று சனிக்கிழமை காலை (27.04.2013) எனது 'வல்லைவெளி'வலைப்பதிவு பற்றிய அறிமுகம் இடம்பெற்றதாக அறிந்தேன். அதற்குக் காரணமாக இருந்த நண்பர்களுக்கும் வசந்தம் தொலைக்காட்சிக்கும் எனது நன்றியைத்  தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
- துவாரகன்