அக்டோபர் 02, 2012

வாழ்வோம் - பாடல்


பாடல் வரிகள்   - துவாரகன்
இசை                     - கந்தப்பு ஜெயந்தன்
பாடியவர்             - ரெஜிகுமார்