ஜூன் 03, 2023

கிளிநொச்சி ஆய்வரங்கு

 23.05.2023 இல் கிளிநொச்சியில் நடைபெற்ற ஆய்வரங்கிலிருந்து... (ஒளிப்படங்களுக்கு நன்றி :அகில்)

ஒரு கவிதை

 நவலிய சிங்களப் பத்திரிகையில் (01.05. 2023) துவாரகனின் கவிதையாகிய "வெட்டுக்கிளிகளின் நூற்றியெட்டுக் கதைகள்' வந்துள்ளது. சிங்களத்தில் மொழிபெயர்த்த இப்னு அஸூமத் அவர்களுக்கும் கபில எம். கமகே அவர்களுக்கும் & நவலிய பத்திரிகைக்கும் மிக்க நன்றி.