ஜூன் 16, 2013

மூச்சுக்காற்றால் நிறையும் வெளிகள் - இணையத்தில் வாசிக்கலாம்.துவாரகனின் "மூச்சுக்காற்றால் நிறையும் வெளிகள்" என்ற கவிதைநூலை நூலகம் இணையத்திலிருந்து முழுவதுமாக வாசிக்கமுடியும்.
http://noolaham.net/project/88/8708/8708.pdf