நண்பர்களுக்கு

'வல்லைவெளி' என்ற எனது பிரதான வலைப்பக்கத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக https://skuneswaran.blogspot.com/ என்ற இப்பக்கத்தின் ஊடாக நண்பர்கள் எனது பதிவுகளைத் தொடரமுடியும்.

ஜூலை 13, 2012

நண்பர் இளங்கோவுடன்


கனடாவில் இருந்து வந்த நண்பர் இளங்கோவை சந்தித்தபோது நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஒளிப்படங்கள்.

- துவாரகன்

 இளங்கோவும் யோ. கர்ணனும்

 அஜந்தகுமார், யோ.கர்ணன், இளங்கோ

 அஜந்தகுமார், துவாரகன், இளங்கோ

 இளங்கோ, துவாரகன், யோ. கர்ணன், சீனா உதயன்

 இளங்கோவும் இராகவனும்