ஆகஸ்ட் 07, 2018

ஆடிப்பிறப்பு விழாபருத்தித்துறை பிரதேச செயலகமும் வடமாகாண கல்வி பண்பாட்டலுல்கள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சும் ஏற்பாடு செய்த ஆடிப்பிறப்பு விழா தொண்டைமானாற்றில் நடைபெற்றது.( படங்கள்: கலை ஒளி விக்கி)

தலைமையுரை - பிரதேச செயலர்.
சிறப்புரை : கலாநிதி சு. குணேஸ்வரன் 


 போர்த்தேங்காய் அடித்தல் கெருடாவில் விவேகானந்தா முன்பள்ளியின் வருடாந்த விளையாட்டுவிழா
கெருடாவில் விவேகானந்தா முன்பள்ளியின் வருடாந்த விளையாட்டுவிழா 24.06.2018 அன்று நடைபெற்றது.
நிகழ்வில் இருந்து சில ஒளிப்படங்கள்.