டிசம்பர் 06, 2023

சங்க இலக்கியம் : வழிபாடும் நீர்ப்பண்பாடும்

சங்க இலக்கியம் : வழிபாடும் நீர்ப்பண்பாடும் - சு. குணேஸ்வரன் சு.குணேஸ்வரனின் சங்க இலக்கியம் வழிபாடும் நீர்ப்பண்பாடும் என்ற நூலை யாழ் புத்தகசாலைகளான வெண்பா, புக்லாப், குயின்சி ஆகியவற்றிலும் வவுனியாவில் பண்டாரவன்னியன் புத்தகசாலையிலும் பெற்றுக் கொள்ளமுடியும். 

நவம்பர் 23, 2023

குணேஸ்வரன் : இணையவெளி உரையாடல்கள்

எனது இணையவெளி உரையாடல்களை இங்கு இணைத்துள்ளேன். 


சோலைக்கிளியின் 'தண்ணீருக்கு எத்தனை கண்கள்' : உரை - சு. குணேஸ்வரன்வ.ஐ.ச ஜெயபாலனின் பெருந்தொகை : உரை - சு. குணேஸ்வரன்ஆழியாளின் கவிதைகளில் புனைதிறன் : உரை - சு. குணேஸ்வரன்டெம்சுலா ஆவ்வின் "என் தலைக்குமேல் சரக்கொன்றை" : உரை - சு. குணேஸ்வரன்பாமாவின் எழுத்துலகம் : ஒருங்கிணைப்பு - சு. குணேஸ்வரன் வ.ந.கிரிதரனின் 'கட்டடக்கா(கூ)ட்டு முயல்கள்' : உரை - சு. குணேஸ்வரன்ஐ.சாந்தனின் சித்தன் சரிதம் : ஒருங்கிணைப்பு - சு. குணேஸ்வரன் 


குந்தவையின் சில சிறுகதைகள் : உரை - சு.குணேஸ்வரன்தேவகாந்தனின் நான்கு நூல்கள் விமர்சன அரங்கு : ஒருங்கிணைப்பு - சு. குணேஸ்வரன் 


இலக்கியவெளி இதழ் 1 (ஜானகிராமன் சிறப்பிதழ்) உரை : சு. குணேஸ்வரன்