நண்பர்களுக்கு

'வல்லைவெளி' என்ற எனது பிரதான வலைப்பக்கத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக https://skuneswaran.blogspot.com/ என்ற இப்பக்கத்தின் ஊடாக நண்பர்கள் எனது பதிவுகளைத் தொடரமுடியும்.

செப்டம்பர் 07, 2014

நூல்தேட்டம் தொகுதி 9
என்.செல்வராஜா தொகுத்துத்தரும் நூல்தேட்டம் தொகுதி 9 (2014) இல் எனது நான்கு நூல்கள் பற்றிய பதிவு இடம்பெற்றுள்ளது. செல்வராஜா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.