ஜூலை 22, 2013

41 வது இலக்கியச் சந்திப்பின்போது

41 வது இலக்கியச் சந்திப்பின்போது....

யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற 41 வது இலக்கியச் சந்திப்பின்போது (20,21 யூலை 2013) இலக்கியம் தொடர்பிலான நண்பர்களைச் சந்திக்கமுடிந்தது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அது தொடர்பான சில ஒளிப்படங்கள்கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக