ஆகஸ்ட் 07, 2018

கெருடாவில் விவேகானந்தா முன்பள்ளியின் வருடாந்த விளையாட்டுவிழா
கெருடாவில் விவேகானந்தா முன்பள்ளியின் வருடாந்த விளையாட்டுவிழா 24.06.2018 அன்று நடைபெற்றது.
நிகழ்வில் இருந்து சில ஒளிப்படங்கள்.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக